Användarguide

1.

Börja med att logga in på din sida. Det gör du genom huvudmenyn. Välj Kurser och därefter Elevinloggning.

2.

Väl inloggad väljer du Mina kurser till menyn på vänstra sidan. Du får nu upp en förteckning över dina samtliga kurser.

3.

Välj den kursen du vill påbörja/fortsätta med och klicka på knappen Starta

4.

Nu får du upp din kursöversikt för aktuell kurs. En grön markering vid en del visar på att denna är fullförd. Vid halvmåne så visar det att du inte är klar ännu.

5.

Välj den del du vill påbörja genom att klicka på knappen Start.

6.

När du känner dig klar med aktuell kursdel klickar du på knappen längst ner under varje del. “Fullför och fortsätt”.

7.

När du gjort klart hela kursen och du har markerat varje del som fullförd kommer det att stå Fullförd på omslagsbilden via din kursöversikt.