Kursvillkor

GÄLLANDE KURSVILLKOR FÖR PLATS- OCH DISTANSKURSER HOS DANIEL LARSSON
Giltiga från och med 1 juni 2021

 1. 1. Kursbekräftelse
  1.1 Bekräftelse på deltagande ges via e-post till den e-postadress som angavs vid kursanmälan. Kontrollera mappen skräppost om inte mailet hamnar i inkorgen. Detta är särskilt vanligt för personer med hotmail, outlook eller live mail. 
   
 2. 2. Betalning
  2.1 I samband med att eleven skickar in sin anmälan godkänner eleven dessa kursvillkor och blir därmed betalningsansvarig för sin plats.
  2.2 Om eleven som studerar platsförlagd kurs som t.ex. Spirituellt änglamedium, inte skickat in sina inlämningsuppgifter senast 14 dagar efter satt inlämningsdatum, anses elev valt att avsluta sina studier och kommer då att avregistreras som elev men är fortfarande betalningsansvarig för kursen.
  2.3 Delbetalning kan göras via Klarna, annars tillämpas full betalning innan kursstart.
  2.4 Om eleven väljer att inte delbetala via Klarna och inte erlagt full betalning innan kursstart kommer eleven att avregistreras.  
   
 3. 3. Återbud
  3.1 Om elev väljer att avsluta sina studier återbetalas inte kursavgiften.
  3.2 Om elev väljer att avsluta sina studier och som valt att delbetala sin kurs via Klarna, kvarstår betalningskravet.
  3.3 Enligt distansavtalslagen äger eleven rätten att frånträda detta avtal senast 14 efter att eleven skickat in sin kursanmälan för att slippa betalningsansvar.  
   
 4. 4. Kursintyg
  4.1 Kursintyg ges i olika form beroende på kurs och efter avslutad utbildning med godkända inlämningsuppgifter.
  Spirituellt änglamedium: Eleven erhåller certifikat.
  Angelic Flush Healing: Eleven erhåller certifikat.
  Medial utveckling med änglarna: Eleven erhåller kursintyg.
  Helande måleri med änglarna: Eleven erhåller kursintyg.
  4.2 Elev som erhållit certifikat kan komma att få det återkallat om eleven inte följer de etiska riktlinjerna och alternativvårdslagen eller använder sig utav sitt mediumskap under drog- och/eller alkoholpåverkan.  
   
 5. 5. Förbehåll
  5.1 Vi förbehåller oss rätten att ställa in alternativt flytta fram en kurs vid för litet antal deltagare och vid föreläsares förhinder på grund av sjukdom.
  5.2 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kursmaterial samt möjlighet till att göra justeringar i kursprogram.
  5.3 Vi förbehåller oss rätten att avbryta studier för elever som inte uppfyller kraven för godkänt. 
   
 6. 6. Kursmaterial
  6.1 Kursmaterialet som eleven tillhandahåller får inte användas till att lära ut kursen vidare till andra.
  6.2 Ingen del av detta material får kopieras, tryckas eller mångfaldigas av någon anledning eller i något som helst syfte, elektroniskt, mekaniskt, bandinspelning eller dylikt utan tillstånd av Daniel Larsson. Gäller inte för kortare utdrag i samband med recension och dylikt. Nedladdat material i form av artiklar, dokument, kurser och meditationer får endast användas för privat bruk. Meditationerna får inte heller spelas offentligt utan Daniel Larssons skriftliga godkännande. 
   
 7. 7. Privat policy
  7.1 I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post daniel@anglaenergi.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

  Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är vår VD dataskyddsombud.

sv_SE