Kursvillkor

Här finner du samtliga, gällande kursvillkor för Daniel’s distans- och platskurser.
Klicka på den kurs du önskar studera för att läsa villkoren för aktuell kurs.

GÄLLANDE KURSVILLKOR FÖR SPIRITUELL ÄNGLAMEDIUMUTBILDNING HOS ANGELIC ENLIGHTENMENT

Giltiga från och med 1 februari 2020

1. Kursbekräftelse
1.1 Bekräftelse på deltagande ges via e-post till den epost adress som angavs vid kursanmälan.

2. Betalning
2.1 I samband med att eleven skickar in sin anmälan godkänner eleven dessa kursvillkor och blir därmed betalningsansvarig för samtliga moduler och eventuella tillägg i form av kursverktyg och kurshandbok.
2.2 Kursen är indelad i fyra moduler vilka faktureras var för sig och varje enskild faktura skall vara betald senast 30 dagar före aktuell modul startar.
2.3 Om eleven trots påminnelse inte betalat faktura efter 14 dagar från förfallodatum, anses elev valt att avsluta sina studier och kommer då att avregistreras som elev och faktureras enligt punkt 3.1 och 3.2
2.4 Om eleven inte skickat in sina inlämningsuppgifter senast 14 dagar efter satt inlämningsdatum, anses elev valt att avsluta sina studier och kommer då att avregistreras som elev och faktureras enligt punkt 3.1 och 3.2.

3. Återbud
3.1 Om elev väljer att avsluta sina studier blir eleven skyldig att betala 30 % av kursavgiften för återstående moduler.
3.2 Elev som väljer att avsluta sina studier måste meddela detta skriftligen senast 30 dagar före aktuell modul startar, annars tillämpas full betalning för den modulen.
3.3 Vid sjukdom krävs läkarintyg för att undvika att behöva betala återstående moduler. Dock endast vid allvarlig sjukdom och inte vid lättare variant som förslagsvis influensa, vinterkräksjuka, pollen o. dyl.
3.4 Elever som studerar platsförlagd utbildning måste returnera kursverktyg och kurshandbok om eleven väljer att avbryta sina studier innan certifiering.
3.5 Enligt distansavtalslagen äger eleven rätten att frånträda detta avtal senast 14 efter att eleven skickat in sin kursanmälan för att slippa betalningsansvar.

4. Kursintyg
4.1 Kursintyg ges i form av certifikat efter avslutad utbildning och med godkända inlämningsuppgifter.
4.2 Certifikatet kan komma att återkallas om eleven inte följer de etiska riktlinjerna och alternativvårdslagen eller använder sig utav sitt mediumskap under drog- och/eller alkoholpåverkan.

5. Förbehåll
5.1 Vi förbehåller oss rätten att ställa in alternativt flytta fram en kurs vid för litet antal deltagare och vid föreläsares förhinder på grund av sjukdom.
5.2 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kursmaterial samt möjlighet till att göra justeringar i kursprogram.
5.3 Vi förbehåller oss rätten att avbryta studier för elever som inte uppfyller kraven för godkänt.

6. Kursmaterial
6.1 Kursmaterialet som eleven tillhandahåller får inte användas till att lära ut kursen vidare till andra.
6.2 Ingen del av detta material får kopieras, tryckas eller mångfaldigas av någon anledning eller i något som helst syfte, elektroniskt, mekaniskt, bandinspelning eller dylikt utan tillstånd av Daniel Larsson. Gäller inte för kortare utdrag i samband med recension och dylikt. Nedladdat material i form av artiklar, dokument, kurser och meditationer får endast användas för privat bruk. Meditationerna får inte heller spelas offentligt utan Daniel Larssons skriftliga godkännande.

7. Privat policy
7.1 I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och  tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post daniel@anglaenergi.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är vår VD dataskyddsombud.

GÄLLANDE KURSVILLKOR FÖR  AVANCERAD SPIRITUELL ÄNGLAMEDIUMUTBILDNING HOS ANGELIC ENLIGHTENMENT

Giltiga från och med 1 februari 2020

1. Kursbekräftelse
1.1 Bekräftelse på deltagande ges via e-post till den e-post adress som angavs vid kursanmälan.

2. Betalning
2.1 I samband med att eleven skickar in sin anmälan godkänner eleven dessa kursvillkor och blir därmed betalningsansvarig för samtliga moduler och eventuella tillägg i form av kursverktyg och kurshandbok.
2.2 Kursen är indelad i fyra moduler vilka faktureras var för sig och varje enskild faktura skall vara betald senast 30 dagar före aktuell modul startar.
2.3 Om eleven trots påminnelse inte betalat faktura efter 14 dagar från förfallodatum, anses elev valt att avsluta sina studier och kommer då att avregistreras som elev och faktureras enligt punkt 3.1 och 3.2
2.4 Om eleven inte skickat in sina inlämningsuppgifter senast 14 dagar efter satt inlämningsdatum, anses elev valt att avsluta sina studier och kommer då att avregistreras som elev och faktureras enligt punkt 3.1 och 3.2.

3. Återbud
3.1 Om elev väljer att avsluta sina studier blir eleven skyldig att betala 30 % av kursavgiften för återstående moduler.
3.2 Elev som väljer att avsluta sina studier måste meddela detta skriftligen senast 30 dagar före aktuell modul startar, annars tillämpas full betalning för den modulen.
3.3 Vid sjukdom krävs läkarintyg för att undvika att behöva betala återstående moduler. Dock endast vid allvarlig sjukdom och inte vid lättare variant som förslagsvis influensa, vinterkräksjuka, pollen o. dyl.
3.4 Elever som studerar platsförlagd utbildning måste returnera kursverktyg och kurshandbok om eleven väljer att avbryta sina studier innan certifiering.
3.5 Enligt distansavtalslagen äger eleven rätten att frånträda detta avtal senast 14 efter att eleven skickat in sin kursanmälan för att slippa betalningsansvar.

4. Kursintyg
4.1 Kursintyg ges i form av certifikat efter avslutad utbildning och med godkända inlämningsuppgifter.
4.2 Certifikatet kan komma att återkallas om eleven inte följer de etiska riktlinjerna och alternativvårdslagen eller använder sig utav sitt mediumskap under drog- och/eller alkoholpåverkan.

5. Förbehåll
5.1 Vi förbehåller oss rätten att ställa in alternativt flytta fram en kurs vid för litet antal deltagare och vid föreläsares förhinder på grund av sjukdom.
5.2 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kursmaterial samt möjlighet till att göra justeringar i kursprogram.
5.3 Vi förbehåller oss rätten att avbryta studier för elever som inte uppfyller kraven för godkänt.

6. Kursmaterial
6.1 Kursmaterialet som eleven tillhandahåller får inte användas till att lära ut kursen vidare till andra.
6.2 Ingen del av detta material får kopieras, tryckas eller mångfaldigas av någon anledning eller i något som helst syfte, elektroniskt, mekaniskt, bandinspelning eller dylikt utan tillstånd av Daniel Larsson. Gäller inte för kortare utdrag i samband med recension och dylikt. Nedladdat material i form av artiklar, dokument, kurser och meditationer får endast användas för privat bruk. Meditationerna får inte heller spelas offentligt utan Daniel Larssons skriftliga godkännande.

7. Privat policy
7.1 I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och  tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post daniel@anglaenergi.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är vår VD dataskyddsombud.

GÄLLANDE KURSVILLKOR FÖR ANGELIC FLUSH HEALING UTBILDNING HOS ANGELIC ENLIGHTENMENT

Giltiga från och med 1 mars 2020

1. Kursbekräftelse
1.1 Bekräftelse på deltagande ges via e-post till den e-post adress som angavs i samband med beställningen i webshopen.

2. Betalning
2.1 I samband med att eleven skickar in sin anmälan godkänner eleven dessa kursvillkor och blir därmed betalningsansvarig för kursen.
2.2 Kursen är fördelad på 2 veckor.

3. Återbud
3.1 Om elev väljer att avsluta sina studier ges ingen återbetalning.

4. Kursintyg
4.1 Kursintyg ges i form av certifikat efter avslutad utbildning och med godkända inlämningsuppgifter.
4.2 Certifikatet kan komma att återkallas om eleven inte följer de etiska riktlinjerna och alternativvårdslagen eller använder sig utav healing under drog- och/eller alkoholpåverkan.
4.3 Elever som önskar lära ut kursen till andra har möjlighet att få ett särskilt kompendium för detta. Eleven får dock inte certifiera andra personer utan endast diplomera.
4.4 Som diplomerad får man inte lära ut kursen till andra. För det krävs ett certifikat, vilket endast tillhandahålls genom Daniel Larsson/Angelic Enlightenment.

5. Förbehåll
5.1 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kursmaterial samt möjlighet till att göra justeringar i kursprogram.
5.2 Vi förbehåller oss rätten att avbryta studier för elever som inte uppfyller kraven för godkänt.

6. Kursmaterial
6.1 Kursmaterialet som eleven tillhandahåller får inte användas till att lära ut kursen vidare till andra.
6.2 Ingen del av detta material får kopieras, tryckas eller mångfaldigas av någon anledning eller i något som helst syfte, elektroniskt, mekaniskt, bandinspelning eller dylikt utan tillstånd av Daniel Larsson. Gäller inte för kortare utdrag i samband med recension och dylikt. Nedladdat material i form av artiklar, dokument, kurser och meditationer får endast användas för privat bruk. Meditationerna får inte heller spelas offentligt utan Daniel Larssons skriftliga godkännande.

7. Privat policy
7.1 I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och  tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post daniel@anglaenergi.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är vår VD dataskyddsombud.

GÄLLANDE KURSVILLKOR FÖR KURS I MENTALT MEDIUMSKAP HOS ANGELIC ENLIGHTENMENT

Giltiga från och med 1 februari 2020

1. Kursbekräftelse
1.1 Bekräftelse på deltagande ges via e-post till den e-post adress som angavs i samband med beställningen i webshopen.

2. Betalning
2.1 I samband med att eleven skickar in sin anmälan godkänner eleven dessa kursvillkor och blir därmed betalningsansvarig för kursen.
2.2 Kursen är fördelad på minst 6 månader och max 12 månader.
2.3 Om eleven inte skickat in sina inlämningsuppgifter senast 14 dagar efter satt inlämningsdatum, anses elev valt att avsluta sina studier och kommer då att avregistreras som elev.

3. Återbud
3.1 Om elev väljer att avsluta sina studier ges ingen återbetalning.
3.2 Elev som väljer att avsluta sina studier måste meddela detta skriftligen.

4. Kursintyg
4.1 Kursintyg ges i form av diplom efter avslutad utbildning och med godkända inlämningsuppgifter.
4.2 Diplomet kan komma att återkallas om eleven inte följer de etiska riktlinjerna och alternativvårdslagen eller använder sig utav sitt mediumskap under drog- och/eller alkoholpåverkan.

5. Förbehåll
5.1 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kursmaterial samt möjlighet till att göra justeringar i kursprogram.
5.2 Vi förbehåller oss rätten att avbryta studier för elever som inte uppfyller kraven för godkänt.

6. Kursmaterial
6.1 Kursmaterialet som eleven tillhandahåller får inte användas till att lära ut kursen vidare till andra.
6.2 Ingen del av detta material får kopieras, tryckas eller mångfaldigas av någon anledning eller i något som helst syfte, elektroniskt, mekaniskt, bandinspelning eller dylikt utan tillstånd av Daniel Larsson. Gäller inte för kortare utdrag i samband med recension och dylikt. Nedladdat material i form av artiklar, dokument, kurser och meditationer får endast användas för privat bruk. Meditationerna får inte heller spelas offentligt utan Daniel Larssons skriftliga godkännande.

7. Privat policy
7.1 I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och  tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post daniel@anglaenergi.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är vår VD dataskyddsombud.

GÄLLANDE KURSVILLKOR FÖR MEDIAL UTVECKLING HOS ANGELIC ENLIGHTENMENT

Giltiga från och med 1 juni 2020

1. Kursbekräftelse
1.1 Bekräftelse på deltagande ges via e-post till den e-post adress som angavs i samband med beställningen i webshopen.

2. Betalning
2.1 I samband med att eleven skickar in sin anmälan godkänner eleven dessa kursvillkor och blir därmed betalningsansvarig för kursen.

3. Återbud
3.1 Om elev väljer att avsluta sina studier ges ingen återbetalning.

4. Kursintyg
4.1 Diplom ges efter avslutad kurs med godkända inlämningsuppgifter.

5. Förbehåll
5.1 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kursmaterial samt möjlighet till att göra justeringar i kursprogram.

6. Kursmaterial
6.1 Kursmaterialet som eleven tillhandahåller får inte användas till att lära ut kursen vidare till andra.
6.2 Ingen del av detta material får kopieras, tryckas eller mångfaldigas av någon anledning eller i något som helst syfte, elektroniskt, mekaniskt, bandinspelning eller dylikt utan tillstånd av Daniel Larsson. Gäller inte för kortare utdrag i samband med recension och dylikt. Nedladdat material i form av artiklar, dokument, kurser och meditationer får endast användas för privat bruk. Meditationerna får inte heller spelas offentligt utan Daniel Larssons skriftliga godkännande.

7. Privat policy
7.1 I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och  tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post daniel@anglaenergi.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är vår VD dataskyddsombud.

GÄLLANDE KURSVILLKOR FÖR ORAKELKORTENS BUDSKAP HOS ANGELIC ENLIGHTENMENT

Giltiga från och med 1 mars 2020

1. Kursbekräftelse
1.1 Bekräftelse på deltagande ges via e-post till den e-post adress som angavs i samband med beställningen i webshopen.

2. Betalning
2.1 I samband med att eleven skickar in sin anmälan godkänner eleven dessa kursvillkor och blir därmed betalningsansvarig för kursen.
2.2 Kursen är fördelad på 4 veckor.
2.3 Om eleven inte skickat in sina inlämningsuppgifter senast 14 dagar efter satt inlämningsdatum, anses elev valt att avsluta sina studier och kommer då att avregistreras som elev. 

3. Återbud
3.1 Om elev väljer att avsluta sina studier ges ingen återbetalning.
3.2 Elev som väljer att avsluta sina studier måste meddela detta skriftligen.

4. Kursintyg
4.1 Kursintyg ges i form av diplom efter avslutad utbildning och med godkända inlämningsuppgifter.
4.2 Diplomet kan komma att återkallas om eleven inte följer de etiska riktlinjerna och alternativvårdslagen eller använder sig utav sina kunskaper under drog- och/eller alkoholpåverkan.

5. Förbehåll
5.1 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kursmaterial samt möjlighet till att göra justeringar i kursprogram.
5.2 Vi förbehåller oss rätten att avbryta studier för elever som inte uppfyller kraven för godkänt.

6. Kursmaterial
6.1 Kursmaterialet som eleven tillhandahåller får inte användas till att lära ut kursen vidare till andra.
6.2 Ingen del av detta material får kopieras, tryckas eller mångfaldigas av någon anledning eller i något som helst syfte, elektroniskt, mekaniskt, bandinspelning eller dylikt utan tillstånd av Daniel Larsson. Gäller inte för kortare utdrag i samband med recension och dylikt. Nedladdat material i form av artiklar, dokument, kurser och meditationer får endast användas för privat bruk. Meditationerna får inte heller spelas offentligt utan Daniel Larssons skriftliga godkännande.

7. Privat policy
7.1 I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och  tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post daniel@anglaenergi.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är vår VD dataskyddsombud.

GÄLLANDE KURSVILLKOR FÖR MEDITATIONSKURS HOS ANGELIC ENLIGHTENMENT

Giltiga från och med 1 mars 2020

1. Kursbekräftelse
1.1 Bekräftelse på deltagande ges via e-post till den e-post adress som angavs i samband med beställningen i webshopen.

2. Betalning
2.1 I samband med att eleven skickar in sin anmälan godkänner eleven dessa kursvillkor och blir därmed betalningsansvarig för kursen.
2.2 Kursen studeras i egen takt utan krav på inlämningsuppgifter.

3. Återbud
3.1 Om elev väljer att avsluta sina studier ges ingen återbetalning.

4. Kursintyg
4.1 Kursintyg ges inte efter avslutad utbildning.

5. Förbehåll
5.1 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kursmaterial samt möjlighet till att göra justeringar i kursprogram.

6. Kursmaterial
6.1 Kursmaterialet som eleven tillhandahåller får inte användas till att lära ut kursen vidare till andra.
6.2 Ingen del av detta material får kopieras, tryckas eller mångfaldigas av någon anledning eller i något som helst syfte, elektroniskt, mekaniskt, bandinspelning eller dylikt utan tillstånd av Daniel Larsson. Gäller inte för kortare utdrag i samband med recension och dylikt. Nedladdat material i form av artiklar, dokument, kurser och meditationer får endast användas för privat bruk. Meditationerna får inte heller spelas offentligt utan Daniel Larssons skriftliga godkännande.

7. Privat policy
7.1 I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och  tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post daniel@anglaenergi.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är vår VD dataskyddsombud.

Daniel's julkalender

Nytt erbjudande varje advent!