Medial- & personlig utveckling

Distanskurs

Upptäck din intuition

Populär utbildning som du kan börja när det passar Dig!

Om kursen

Önskar du upptäcka din intuition? Kanske vill du prova på innan du går en mer omfattande mediumkurs? Den här kursen passar dig som är nybörjare men också dig som önskar friska upp dina kunskaper.

Du läser kursen i din egna takt och inget krav på inlämningsuppgifter.

Den här kursen ger dig verktyg för att:

• Förstå kroppens chakrasystem och aura.

• Förstå skillnader mellan olika energier.

• Öppna upp till andevärlden.

• Kommunicera med dina guider

Frågor & svar

Kan vem som helst gå utbildningen
Absolut, men du måste vara minst 18 år gammal när utbildningen startar! Alla har vi förmågan inom oss men ibland kan man behöva hjälp och få rätt verktyg för att ta fram dem.

Jag lider av psykisk ohälsa, kan jag gå utbildningen ändå?
Daniel avråder dig från att gå kurser inom personlig- och medial utveckling och tar inte ansvar för följderna som kan uppstå. Om du har t.ex. vanföreställningar kan det förvärra din situation. Du måste vara i balans när du börjar ditt sökande och det gäller även om du har utmattningsdepression eller andra depressiva besvär då våra sinnen förstärks under utvecklingens gång. Är du osäker på din hälsa hänvisar vi till psykiatrin istället och om du tar någon form av psykofarmaka så ska du inte gå kurs.

Vad är skillnaden mellan en mediumkurs och den här kursen?
Den här kursen låter dig prova på olika områden samt så läser du den självständigt och har inga krav på inlämningsuppgifter. Du får varje vecka testa på olika moment och övningar. En mediumkurs ställer krav på inlämningsuppgifter, klientarbeten och mer fokus på dina studier. Bra kurs för dig som är nybörjare!

Din investering:

795 kr

Tänk på att alla kurser med medial utveckling även är lika mycket personlig utveckling och kommer verka utrensande samt kräver att du jobbar med dig själv för att bli en så ren kanal till änglarna och andevärlden som möjligt.