Kursanmälan för utbildning till
Spirituellt änglamedium - Nivå 2

Nästa kursstart blir september 2021. Kursanmälan stänger 1 augusti eller när kursen blivit fullbokad! 

Anmälningsavgift: 500 kr
Resterande avgift för modul 1 faktureras med förfallodatum 30 dagar före kursen startar. Övriga fakturor för modul 2, 3 och 4 faktureras inför varje modul.

Totalt antal platser:
Platskursen: 6 st
Distanskursen: 10 st

Vart hålls platskursen?
Den hålls i Daniel’s butik & mottagning i Ekshärad, Värmland. 

Kursdatum för platskurs:
Här nedan visas datumen för träffarna. Varje modul avslutas den 15:e i månaden före nästa modul. T.ex. Modul 1 pågår mellan 4/9-15/12 o.s.v.
Modul 1
18 september 2021 kl. 10-18
19 september 2021 kl. 10-16
 
Modul 2
22 januari 2022 kl. 10-18
23 januari 2022 kl. 10-16
Modul 3
28 maj 2022 kl. 10-18
29 maj 2022 kl. 10-16
 
Modul 4
20 augusti 2022 kl. 10-18
21 augusti 2022 kl. 10-18

Kursdatum för distanskurs:

Modul 1
18 september 2021
 
Modul 2
22 januari 2022
Modul 3
28 maj 2022
 
Modul 4
20 augusti 2022

Övrigt (gäller platselever)
Matlåda tas med för samtliga kursdagar utom den sista, 21/8 2022, då vi går ut och äter tillsammans efter certifieringen. Möjlighet att värma finns i micro samt förvaring i kyl. Kaffe/te och fika ingår och finns tillgängligt under samtliga kursträffar.

NOTE!
The course is in Swedish and you need to be able to speak, read and write in Swedish to be able to complete it. An English version will be available in 2022

 
Anmälningsformulär

Du kommer få ett bekräftelsemail direkt. Kontrollera skräpposten eller lägg till hello@angelmedium.love i din adressbok på mailen så du inte missar viktig information.

Kursvillkor

När du önskar gå spirituell änglamediumutbildning hos Daniel Larsson finns det några kursvillkor du måste acceptera. Genom att skicka in din kursanmälan godtar du villkoren här nedan och är införstådd med dessa!

GÄLLANDE KURSVILLKOR FÖR SPIRITUELL ÄNGLAMEDIUMUTBILDNING HOS ANGELIC ENLIGHTENMENT

Giltiga från och med 1 februari 2020

1. Kursbekräftelse
1.1 Bekräftelse på deltagande ges via e-post till den e-post adress som angavs vid kursanmälan.

2. Betalning
2.1 I samband med att eleven skickar in sin anmälan godkänner eleven dessa kursvillkor och blir därmed betalningsansvarig för samtliga moduler.
2.2 Kursen är indelad i fyra moduler vilka faktureras var för sig och varje enskild faktura skall vara betald senast 30 dagar före aktuell modul startar.
2.3 Om eleven trots påminnelse inte betalat faktura efter 14 dagar från förfallodatum, anses elev valt att avsluta sina studier och kommer då att avregistreras som elev och faktureras enligt punkt 3.1 och 3.2
2.4 Om eleven inte skickat in sina inlämningsuppgifter senast 14 dagar efter satt inlämningsdatum, anses elev valt att avsluta sina studier och kommer då att avregistreras som elev och faktureras enligt punkt 3.1 och 3.2.

3. Återbud
3.1 Om elev väljer att avsluta sina studier blir eleven skyldig att betala 30 % av kursavgiften för återstående moduler.
3.2 Elev som väljer att avsluta sina studier måste meddela detta skriftligen senast 30 dagar före aktuell modul startar, annars tillämpas full betalning för den modulen.
3.3 Vid sjukdom krävs läkarintyg för att undvika att behöva betala återstående moduler. Dock endast vid allvarlig sjukdom och inte vid lättare variant som förslagsvis influensa, vinterkräksjuka, pollen o. dyl.
3.4 Elever som studerar platsförlagd utbildning måste returnera kursverktyg och kurshandbok om eleven väljer att avbryta sina studier innan certifiering.
3.5 Enligt distansavtalslagen äger eleven rätten att frånträda detta avtal senast 14 efter att eleven skickat in sin kursanmälan för att slippa betalningsansvar.

4. Kursintyg
4.1 Kursintyg ges i form av certifikat efter avslutad utbildning och med godkända inlämningsuppgifter.
4.2 Certifikatet kan komma att återkallas om eleven inte följer de etiska riktlinjerna och alternativvårdslagen eller använder sig utav sitt mediumskap under drog- och/eller alkoholpåverkan.

5. Förbehåll
5.1 Vi förbehåller oss rätten att ställa in alternativt flytta fram en kurs vid för litet antal deltagare och vid föreläsares förhinder på grund av sjukdom.
5.2 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kursmaterial samt möjlighet till att göra justeringar i kursprogram.
5.3 Vi förbehåller oss rätten att avbryta studier för elever som inte uppfyller kraven för godkänt.

6. Kursmaterial
6.1 Kursmaterialet som eleven tillhandahåller får inte användas till att lära ut kursen vidare till andra.
6.2 Ingen del av detta material får kopieras, tryckas eller mångfaldigas av någon anledning eller i något som helst syfte, elektroniskt, mekaniskt, bandinspelning eller dylikt utan tillstånd av Daniel Larsson. Gäller inte för kortare utdrag i samband med recension och dylikt. Nedladdat material i form av artiklar, dokument, kurser och meditationer får endast användas för privat bruk. Meditationerna får inte heller spelas offentligt utan Daniel Larssons skriftliga godkännande.

7. Privat policy
7.1 I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och  tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post daniel@anglaenergi.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är vår VD dataskyddsombud.