Kursanmälan för distansutbildning till Spirituellt änglamedium

Nästa kursstart blir 1 maj 2021. Kursanmälan stänger 15 mars eller när kursen blivit fullbokad! 

Totalt antal platser: 20 st

Vart hålls platskursen?
Distanskurs och utbildningen sker online via hemsidan.

Kursdatum:
Modul 1
Start: 1 maj 2021
Avslut: 1 juli 2021
 
Modul 2
Start: 1 augusti 2021
Avslut: 1 oktober 2021
Modul 3
Start: 1 november 2021
Avslut: 1 januari 2022
 
Modul 4
Start: 1 februari 2022
Avslut: 1 april 2022

NOTE!
The course is in Swedish and you need to be able to speak, read and write in Swedish to be able to complete it. An English version will be available in 2021

 
Anmälningsformulär

Dina uppgifter
Delbetalning
Vid 1 betalning skall fakturan vara betald senast 27 april 2021. Vid delbetalning skall första fakturan vara betald senast 27 april 2021 och den andra senast den 27 maj 2021.

Early bird: Få 500 kr rabatt om du bokar din plats före 1/2-21.
Kursverktyg
Önskar du lägga till ett verktygspaket innehållande; orakelkort, pendel, kurshandbok och torrpastellsfärger tillkommer 650 kr inkl. moms. (Ord. pris ca. 900 kr)
Övrigt

Kursvillkor

När du önskar gå spirituell änglamediumutbildning på distans hos Daniel Larsson finns det några kursvillkor du måste acceptera. Genom att skicka in din kursanmälan godtar du villkoren här nedan och är införstådd med dessa!

GÄLLANDE KURSVILLKOR FÖR SPIRITUELL ÄNGLAMEDIUMUTBILDNING ONLINE HOS ANGELIC ENLIGHTENMENT

Giltiga från och med 1 januari 2021

1. Kursbekräftelse
1.1 Bekräftelse på deltagande ges via e-post till den e-post adress som angavs vid kursanmälan.

2. Betalning
2.1 I samband med att eleven skickar in sin anmälan godkänner eleven dessa kursvillkor och blir därmed betalningsansvarig för sin plats.
2.2 Kursen är indelad i fyra moduler och kan delas in i 1 eller 2 betalningar.
2.3 Om eleven trots påminnelse inte betalat faktura efter 14 dagar från förfallodatum, anses elev valt att avsluta sina studier och kommer då att avregistreras som elev och faktureras enligt punkt 3.1 och 3.2
2.4 Om eleven inte skickat in sina inlämningsuppgifter senast 14 dagar efter satt inlämningsdatum, anses elev valt att avsluta sina studier och kommer då att avregistreras som elev och faktureras enligt punkt 3.1 och 3.2.
2.5 Kreditupplysning tas vid delbetalning. Anmärkningar godtas men inte om du har ett skuldsaldo hos Kfm.
2.6 Vid delbetalning skall första fakturan vara betald innan kursen startar och den andra nästkommande månad.
2.7 Om eleven underlåter sig att betala fakturorna skickas de vidare till Inkassogram och ytterligare avgifter kan tillkomma.

3. Återbud
3.1 Om elev väljer att avsluta sina studier återbetalas inte kursavgiften.
3.2 För elev som väljer att avsluta sina studier och som valt att delbetala sin kurs, kvarstår betalningskravet och eventuella delbetalningsfakturor kommer att skickas till elev.
3.3 Enligt distansavtalslagen äger eleven rätten att frånträda detta avtal senast 14 efter att eleven skickat in sin kursanmälan för att slippa betalningsansvar.

4. Kursintyg
4.1 Kursintyg ges i form av certifikat efter avslutad utbildning och med godkända inlämningsuppgifter.
4.2 Certifikatet kan komma att återkallas om eleven inte följer de etiska riktlinjerna och alternativvårdslagen eller använder sig utav sitt mediumskap under drog- och/eller alkoholpåverkan.

5. Förbehåll
5.1 Vi förbehåller oss rätten att ställa in alternativt flytta fram en kurs vid för litet antal deltagare och vid föreläsares förhinder på grund av sjukdom.
5.2 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kursmaterial samt möjlighet till att göra justeringar i kursprogram.
5.3 Vi förbehåller oss rätten att avbryta studier för elever som inte uppfyller kraven för godkänt.

6. Kursmaterial
6.1 Kursmaterialet som eleven tillhandahåller får inte användas till att lära ut kursen vidare till andra.
6.2 Ingen del av detta material får kopieras, tryckas eller mångfaldigas av någon anledning eller i något som helst syfte, elektroniskt, mekaniskt, bandinspelning eller dylikt utan tillstånd av Daniel Larsson. Gäller inte för kortare utdrag i samband med recension och dylikt. Nedladdat material i form av artiklar, dokument, kurser och meditationer får endast användas för privat bruk. Meditationerna får inte heller spelas offentligt utan Daniel Larssons skriftliga godkännande.

7. Privat policy
7.1 I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och  tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post daniel@anglaenergi.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är vår VD dataskyddsombud.