Upptäck, omfamna & utveckla Ditt mediumskap
med denna fördjupande & unika mediumutbildning!

Vad kommer du lära dig?

Den här kursen är till för dig som gått nivå 1 och som önskar att fördjupa dina kunskaper ytterligare. Enkla, konkreta metoder, för att fördjupa din kontakt med änglarna, andevärlden och dig själv.

Kursen är medial-, andlig & personligt utvecklande och låter dig få en bra grund att stå på inom mediumskapet och din kontakt med änglarna.

Kursöversikt

Kursen är fördelad över 1 år och uppdelad i 4 moduler.
En omfattande utbildning där teori och praktik varvas för att ge dig alla kunskaper du behöver för att fördjupa ditt mediumskap. I den här utbildningen är det främst Du som är i fokus men du kommer även få träna vissa moment på klienter.

Modul 1

I den första modulen får du lära dig att fördjupa dig inom meditation. Du får även göra olika övningar för att aktivera och stärka upp dina 12 chakran, lära dig om andens anatomi och vilka som ingår i ditt spirit team. Vidare får du även utökade kunskaper inom änglarna samt lära dig utföra änglakonferanser.

Modul 2

I den andra modulen får du lära dig mer om de olika dimensionerna och vad du kan göra för att stärka upp samt höja din frekvens. Vidare arbetar vi med ljusaktivering och att förstärka klärvoajansen. Det blir också överskuggning samt ytterligare fördjupning inom änglarna.

Modul 3

I den tredje och näst sista modulen får du lära dig mer om kristaller - hur du kan använda dig av dem, när du kan använda dem och hur du kan kombinera dem med ditt arbete. Vidare fördjupar du dig i Angelic Flush Healing samt avancerad änglarådgivning.

Modul 4

I den fjärde och sista modulen får du lära mer om Akasha biblioteket och de 5 elementen samt hur du kan arbeta med dem. Vidare får du kunskaper om magiska väsen som t.ex. enhörningar och drakar samt astrologiska händelser - vad du ska tänka på och hur du kan arbeta med dem för ditt högsta bästa. Hela kursen avslutas med ett mindre slutprov.

Grundstenar för Spirituellt änglamediumskap

Inom det Spirituella mediumskapet har vi några ledord för att skapa en grund inom oss för att nå vår högsta potential.

Upptäck dig själv och ditt inre. Universum, Fader Himmel och Moder Jord. Se det stora i det lilla och det ljusa i det mörka.

Omfamna kunskapen, visdomen och kärleken från världsalltet. Ta emot änglarnas ljus och andevärldens kärlek.

Utveckla och bejaka dina förmågor i ljus och kärlek. Upplys och sprid änglarnas ljus och andevärldens kärlek till din nästa.

2 kursböcker ingår (värde ca. 600 kr)

Obs! Om du väljer att avbryta dina studier innan certifiering måste du återlämna kursböckerna, annars räknas det som förlust och du blir debiterad! Om du genomför hela kursen får du givetvis behålla dem.

Endast 1495 kr per modul! Totalt 4 moduler.

Den här utbildningen kräver att du gått nivå 1 först.

Ja du kommer att få träna på ett antal klienter. Dessa klienter bokar du in själv och de får också fylla i en klientrapport.

Daniel avråder dig från att gå kurser inom personlig- och medial utveckling och tar inte ansvar för följderna som kan uppstå. Om du har t.ex. vanföreställningar kan det förvärra din situation. Du måste vara i balans när du börjar ditt sökande och det gäller även om du har utmattningsdepression eller andra depressiva besvär då våra sinnen förstärks under utvecklingens gång. Är du osäker på din hälsa hänvisar vi till psykiatrin istället och om du tar någon form av psykofarmaka så ska du inte gå kurs.

Ja du väljer om du vill gå platsförlagd eller distansutbildning i samband med din kursanmälan. Om du har valt t.ex. platsförlagd och av någon anledning inte har möjlighet att möta upp på träffarna kan du istället övergå till distansundervisningen.

I nivå 1 får du de grundläggande kunskaperna och i nivå 2 blir det fördjupande kunskaper inom mediumskapet och kontakten med änglarna. Du får också jobba än mer med din personliga utveckling.

Tänk på att alla kurser med medial utveckling även är lika mycket personlig utveckling och kommer verka utrensande samt kräver att du jobbar med dig själv för att bli en så ren kanal till änglarna och andevärlden som möjligt.

SKICKA IN DIN KURSANMÄLAN
VÄLJ MELLAN PLATS / DISTANSKURS

Nästa kurs startar september 2021.

Kursanmälan stänger om:

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder