Änglahealing

Önskar du frigöra känslor & balansera dina chakran?

När Daniel ger healing, arbetar han tillsammans med ärkeängel Mikael och ärkeängel Raphael. Under sessionen så skickas livsenergi som cirkulerar till alla dina vitala organ och är som en rening som healar och spolar hela ditt energisystem på blockeringar. Blockeringar relaterade till känslor som håller dig tillbaka.
.

Det kan vara upplevelser från din barndom, tidigare liv eller andra situationer som har varit utsatta och där du fått en blockering. 
.

Efteråt balanseras dina chakran och du får även ett beskydd. 
.

En session tar 20 min och görs på distans. 
.
.

Inför sessionen

Innan sessionen börjar förbereder du dig genom att sitta eller ligga ner, avslappnat. Korsa inga armar, händer eller ben. Energin ska flöda fritt.
.

Ta några djupa andetag och om du önskar kan du även lyssna på avslappnande musik, tända några ljus och kanske rökelse för stämningens skull. Stäng också av apparater du finner störande som t.ex. mobiltelefon, tv, radio, hushållsmaskiner o.dyl. 
.

Sitt så länge som du känner av energin som skickas till dig men minst 20 minuter. 
.

Efter sessionen så är det bra om du dricker extra med vatten just för att hjälpa utrensningen mer. 
.
.

Hur ofta?

En del provar en gång andra mer regelbundet. För bäst effekt rekommenderas 2-3 sessioner med minst 4 dagars mellanrum.

Att tänka på..

sv_SE