Användarvillkor

Ingen del av denna hemsida får kopieras, tryckas eller mångfaldigas av någon anledning eller i något som helst syfte, elektroniskt, mekaniskt, bandinspelning eller dylikt utan tillstånd av Daniel Larsson.

Gäller ej för kortare utdrag i samband med recension och dylikt.

Nedladdat material i form av artiklar, dokument, kurser och meditationer får endast användas för privat bruk. Meditationerna får ej heller spelas offentligt utan Daniel Larsson’s skriftliga godkännande. 

ETIK & MORAL

När du bokar Daniel’s tjänster så gäller följande:

BRA ATT VETA VID READINGS

När det kommer till readings, så ska man se det som en vägledning. Svaren för att nå en förändring ligger alltid inom en själv och du har alltid ett eget val.

PRIVAT POLICY

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post hello@angelmedium.love). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund.

En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är är vår VD dataskyddsombud.