fbpx

Medial- & personlig utveckling

8 veckors distanskurs

Den här kursen studerar du i din egen takt och efter slutförd kurs med godkända inlämningsuppgifter får du diplom för ditt deltagande.

I samband med din beställning, har du läst och accepterat kursvillkoren för den här kursen, som du finner under övrig information, längst ned på sidan.

Pris:

750,00 kr

Övrig information

GÄLLANDE KURSVILLKOR FÖR MEDIAL UTVECKLING HOS ANGELIC ENLIGHTENMENT

Giltiga från och med 1 juni 2020

1. Kursbekräftelse
1.1 Bekräftelse på deltagande ges via e-post till den e-post adress som angavs i samband med beställningen i webshopen.

2. Betalning
2.1 I samband med att eleven skickar in sin anmälan godkänner eleven dessa kursvillkor och blir därmed betalningsansvarig för kursen.

3. Återbud
3.1 Om elev väljer att avsluta sina studier ges ingen återbetalning.

4. Kursintyg
4.1 Diplom ges efter avslutad kurs med godkända inlämningsuppgifter.

5. Förbehåll
5.1 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kursmaterial samt möjlighet till att göra justeringar i kursprogram.

6. Kursmaterial
6.1 Kursmaterialet som eleven tillhandahåller får inte användas till att lära ut kursen vidare till andra.
6.2 Ingen del av detta material får kopieras, tryckas eller mångfaldigas av någon anledning eller i något som helst syfte, elektroniskt, mekaniskt, bandinspelning eller dylikt utan tillstånd av Daniel Larsson. Gäller inte för kortare utdrag i samband med recension och dylikt. Nedladdat material i form av artiklar, dokument, kurser och meditationer får endast användas för privat bruk. Meditationerna får inte heller spelas offentligt utan Daniel Larssons skriftliga godkännande.

7. Privat policy
7.1 I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och  tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post daniel@anglaenergi.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är vår VD dataskyddsombud.