Spirituellt änglamedium

Studietid är minst 8 månader och kursen är diplomerande.

I samband med din beställning, har du läst och accepterat kursvillkoren för den här kursen, som du finner under övrig information, längst ned på sidan.

3.495,00 kr

Information

GÄLLANDE KURSVILLKOR FÖR DISTANSKURS TILL SPIRITUELLT ÄNGLAMEDIUM HOS ANGELIC ENLIGHTENMENT

Giltiga från och med 1 februari 2020

1. Kursbekräftelse
1.1 Bekräftelse på deltagande ges via e-post till den e-post adress som angavs i samband med beställningen i webshopen.

2. Betalning
2.1 I samband med att eleven skickar in sin anmälan godkänner eleven dessa kursvillkor och blir därmed betalningsansvarig för kursen.
2.2 Kursen är fördelad på minst 8 månader.
2.3 Elev som valt att delbetala kursen får efter två månader från inköpsdatum en faktura på resterande belopp skickad till sin e-post. Om fakturan inte betalas inom 14 dagar, skickas påminnelse ut och om fakturan trots påminnelse inte blir betald inom 10 dagar, anses eleven avslutat sina studier och kommer att avregistreras samt kursmaterialet tas bort. Fakturan skickas också vidare till Inkassogram.

3. Återbud
3.1 Om elev väljer att avsluta sina studier ges ingen återbetalning.
3.2 Elev som väljer att avsluta sina studier måste meddela detta skriftligen.

4. Kursintyg
4.1 Kursintyg ges i form av diplom efter avslutad utbildning och med godkända inlämningsuppgifter.
4.2 Diplomet kan komma att återkallas om eleven inte följer de etiska riktlinjerna och alternativvårdslagen eller använder sig utav sitt mediumskap under drog- och/eller alkoholpåverkan.

5. Förbehåll
5.1 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kursmaterial samt möjlighet till att göra justeringar i kursprogram.
5.2 Vi förbehåller oss rätten att avbryta studier för elever som inte uppfyller kraven för godkänt utan återbetalning av kursavgift.

6. Kursmaterial
6.1 Kursmaterialet som eleven tillhandahåller får inte användas till att lära ut kursen vidare till andra.
6.2 Ingen del av detta material får kopieras, tryckas eller mångfaldigas av någon anledning eller i något som helst syfte, elektroniskt, mekaniskt, bandinspelning eller dylikt utan tillstånd av Daniel Larsson. Gäller inte för kortare utdrag i samband med recension och dylikt. Nedladdat material i form av artiklar, dokument, kurser och meditationer får endast användas för privat bruk. Meditationerna får inte heller spelas offentligt utan Daniel Larssons skriftliga godkännande.

7. Privat policy
7.1 I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och  tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post daniel@anglaenergi.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund. En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är vår VD dataskyddsombud.

Varukorg

Frakt & leverans

Inom Sverige: 69kr*
Utanför Sverige: 149 kr
Leveranstid: 3-5 arbetsdagar (3-15 dagar övriga världen)

*= Alla försändelser skickas spårbara. Vid tunga paket tillkommer extra fraktkostnad. Total kostnad visas alltid före köp.