Användarvillkor

När du besöker Daniel Larsson’s hemsida och använder dig utav materialet, godtar du de gällande användarvillkoren som du finner här nedan.

Ingen del av denna hemsida får kopieras, tryckas eller mångfaldigas av någon anledning eller i något som helst syfte, elektroniskt, mekaniskt, bandinspelning eller dylikt utan tillstånd av Daniel Larsson. 

Gäller ej för kortare utdrag i samband med recension och dylikt. 

Nedladdat material i form av artiklar, dokument, kurser och meditationer får endast användas för privat bruk. Meditationerna får ej heller spelas offentligt utan Daniel Larsson’s skriftliga godkännande.
.

ETIK & MORAL
När du bokar Daniel’s tjänster så gäller följande:

♥ Daniel erbjuder 100% tystnadsplikt och kommer inte delge någon information till någon annan om dig eller vad som framkommit i en reading.

♥ Vägledningen är endast för dig och Daniel kommer inte att utföra readings på en tredje part. Du kan alltså inte fråga åt någon annan då de själva måste fråga Daniel.

♥ Du måste vara minst 18 år för att boka Daniel’s tjänster.

♥ Juridisk, medicinsk eller finansiell rådgivning kommer inte att ges.

♥ Daniel gör inte readings om död eller svår sjukdom.

♥ Om du nyligen fått en reading av någon annan på en viss fråga, bör du vänta några månader innan du ställer samma fråga hos Daniel.

♥ Daniel gör ingen reading där du har för avsikt att kontrollera en annan readers vägledning, om den är korrekt eller inte.
BRA ATT VETA VID READINGS & HEALING
När det kommer till readings, så ska man se det som en vägledning. Svaren för att nå en förändring ligger alltid inom en själv och du har alltid ett eget val. Daniel tar inget ansvar för val du gör baserat på den kanaliserade informationen som du erhållit under en session.

När det gäller healing så är det inte en ersättning för medicinsk vård eller behandling och Daniel utför ingen medicinsk behandling.

Genom att delta i någon av Daniel’s evenemang eller tjänster är du som klient, föremål för din egen tolkning.
.

PRIVAT POLICY
I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post hello@angelmedium.love). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter. 

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund.

En skillnad är att vi som företag måste ha utsett ett dataskyddsombud. Hos oss är är vår VD dataskyddsombud.